ECS LIVA XE 2G/32G 含OS Win10 ( LIVA XE含OS / 95-779-NB3010 )

  • LIVA XE 2G/32G 含OS W
  • Intel SoC Brasswell
  • /2G/1xHDMI-out / 1xV
  • jack(combo) / 3xUSB3
  • 建達料號:PCEC-183184
  • 建議售價:$ 4,990 (含稅)
LIVA XE 2G/32G 含OS Win10
Intel SoC Brasswell J3060/eMMC 32G /2G/1xHDMI-out / 1xVGA /1x Audio jack(combo) / 3xUSB3.0
Top