ECS LIVA XE J3060 4G/32G/NOS ( LIVA XE 4G/32G/NOS/95-779-NB3017 )

  • 建達料號:PCEC-183542
  • 建議售價:$ 5,590 (含稅)
  LIVA XE
  Xpress Incredible!
  LIVA XE無風扇式散熱設計能在運作時依然保持0分貝極致寂靜,在無噪音干擾的環境下讓音效品質更為突出
  Top