ECS LIVA XE J3060 4G/32G/Win10 ( LIVA XE 4G/32G/WIN 10/95-779-NB3018 )

  • 建達料號:PCEC-183573
  • 建議售價:$ 5,990 (含稅)
  LIVA XE
  Xpress Incredible!
  LIVA XE無風扇式散熱設計能在運作時依然保持0分貝極致寂靜,在無噪音干擾的環境下讓音效品質更為突出
  Top