PNY GEFORCE GTX 1660 Ti Dual Fan XLR8 Gaming Overclocked Edition ( VCG1660T6DFMPB-O )

  • NVIDIA Ampere 架構
  • 第2代 RT 核心
  • 第3代 TENSOR 核心
  • 雙風扇
  • 建達料號:GRPN1660T6DFMPB
  • 建議售價:$ 12,999 (含稅)
Top