BENEVO 三合一 Mini Displayport to VGA, ( BVC2037M )

  • 建達料號:AVBNBVC2037M
  • 原廠型號:

   BVC2037M

  • 建議售價:$ 990 (含稅)
  三合一 Mini Displayport to VGA, HDMI & DVI-D轉換線/可以將Mini DP 轉接成常用視訊與聲音介面,HDMI/DVI/VGA三種視訊同時間使用一種, HDMI內含音效
  Top