HE 重型移動架 MS0070-A for 56" ~ 86"

  • 適用螢幕尺寸 :56" ~ 86"/ 最大承重
  • 100Kgw/ 面板高度可調約 175.5-195.5
  • cm/ 適用孔距:最大寬度 115.9cm/ 最
  • 大高度 80cm/4 輪皆為踩踏式雙剎車
  • 建達料號:OAHEMS0070A
  • 建議售價:$ 9,900 (含稅)
‧可俯仰調整(上5 ° /下1 0 ° )
‧面板高度可調約1 7 5 . 5~1 9 5 . 5公分
‧承載重量:1 0 0公斤
‧適用孔距:最大寬度1 1 5 . 9公分
      最大高度8 0 . 4公分
‧含承板 和攝像頭架
‧4輪皆為踩踏式雙剎車輪、前後轉動及定點旋轉皆可剎車停止
Top