Canon XS-20L(方形相片貼紙)

  • 方形(1:1尺寸)相片貼紙-相紙20張含墨盒/ 防塵防水滴相片貼紙
  • 72x85mm(相紙大小) / for SELPHY SQUARE Q
  • 建達料號:OACNXS20L
  • 原廠型號:

    XS-20L

  • 建議售價:$ 430 (含稅)

XS-20L (方形1:1尺寸)一盒20張含墨盒

72 x 85 mm (相紙大小)

適合SELPHY SQUARE QX10 使用

防塵防水滴相片貼紙

Top