ACTi 建騰創達科技 Z958全功能攝影機

  • 2百萬畫素|日間及夜間優越級
  • 低照度感測及智能型IR LED
  • 360°無限平移, PTZ自動追蹤
  • 超高級 寬動態
  • H.265分辨率
  • 建達料號:SAACTIZ958
  • 原廠型號:

    Z958

  • 建議售價:$ 29,040 (含稅)

ACTi Z958 全功能攝影機

Top