TP-LINK TL-WN781ND(EU)無線網路卡 ( TL-WN781ND(EU) VER:3.0 & 3.2 )

  • 無線傳輸速率最高達 150Mbps
  • 提供 PCI Express 介面
  • 以WPA/WPA2加密提供進階的安全連線
  • 隨附公用程式方便輕鬆管理
  • 建達料號:WLTPTLWN781NDEU
  • 原廠型號:

    TL-WN781ND(EU) VER:3.0 & 3.2

  • 建議售價:$ 299 (含稅)
無線傳輸速率最高達150Mbps 提供PCI Express介面 以WPA/WPA2加密提供進階安全連線 隨附公用程式方便輕鬆管理
Top