TP-LINK AX3000 Wi-Fi 6 藍牙 5.0 PCIe 無線網路卡 ( Archer TX50E(UN) Ver:1.0 )

  • 2402 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 G
  • 高增益外接天線*2,磁吸性底座設計,
  • WPA3, MU-MIMO, OFDMA,
  • 1024 QAM, HT160
  • 建達料號:WLTPTX50EUN
  • 原廠型號:

    Archer TX50E(UN) Ver:1.0

  • 建議售價:$ 1,099 (含稅)
AX3000 雙頻 Wi-Fi 6藍芽 5.0 PCI E網卡,2402 Mbps at 5 GHz + 574 Mbps at 2.4 GHz,2*外接高功率天線,
MU-MIMO, OFDMA, 1024 QAM, HT160, WPA3, 藍芽 5.0。
Top